Thứ bảy, 23 / 02 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012

Ngày đăng: 07/12/2012 10:01:48


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 21.206
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 20.769
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 437
II Bóc đất đá m3 1.180.000
  - Đất đá thải m3 210.000
  - Đất đá nguyên khối m3 970.000
1 Công ty m3 1.100.000
2 Thuê ngoài m3 80.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 30.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.81
1 Công ty tấn 90.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 57.910
  - Than sạch sản xuất tấn 26.400
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 31.510
V Than tiêu thụ tấn 87.000
  - Than sạch tấn 57.400
  - Than NK giao kho G9 tấn 30.000
VI Vận tải Tkm 11.546.625
  - Vận tải đất đá Tkm 10.241.555
  - Vận tải than NK Tkm 84.200
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.127.122
  - Vận tải than nội bộ Tkm 93.748
VII Than qua sàng tấn 114.747
1 Sàng tuyển tấn 114.747
2 Chế biến than cục tấn 5.500
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 3.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 1.500
VIII Doanh thu Tr.đ 125.888

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013