Thứ hai, 17 / 06 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

Ngày đăng: 12/10/2012 15:02:06


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 92.684
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 80.604
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 12.079
II Bóc đất đá m3 4.720.000
  - Đất đá thải m3 465.000
  - Đất đá nguyên khối m3 4.225.000
1 Công ty m3 3.700.000
2 Thuê ngoài m3 1.020.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 150.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.88
1 Công ty tấn 150.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 138.100
  - Than sạch sản xuất tấn 77.440
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 60.660
V Than tiêu thụ tấn 241.500
  - Than sạch tấn 151.500
  - Than NK giao kho G9 tấn 90.000
VI Vận tải Tkm 41.994.504
  - Vận tải đất đá Tkm 36.960.000
  - Vận tải than NK Tkm 431.800
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 4.533.496
  - Vận tải than nội bộ Tkm 69.208
VII Than qua sàng tấn 205.955
1 Sàng tuyển tấn 205.955
2 Chế biến than cục tấn 27.000
  - Cục 4A tấn 400
  - Cục 4B tấn 15.500
  - Cục 5A, 5B tấn 8.000
  - Cục xô tấn 3.100
VIII Doanh thu Tr.đ 390.250

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo