Thứ ba, 07 / 07 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

Ngày đăng: 12/10/2012 15:02:06


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 92.684
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 80.604
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 12.079
II Bóc đất đá m3 4.720.000
  - Đất đá thải m3 465.000
  - Đất đá nguyên khối m3 4.225.000
1 Công ty m3 3.700.000
2 Thuê ngoài m3 1.020.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 150.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.88
1 Công ty tấn 150.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 138.100
  - Than sạch sản xuất tấn 77.440
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 60.660
V Than tiêu thụ tấn 241.500
  - Than sạch tấn 151.500
  - Than NK giao kho G9 tấn 90.000
VI Vận tải Tkm 41.994.504
  - Vận tải đất đá Tkm 36.960.000
  - Vận tải than NK Tkm 431.800
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 4.533.496
  - Vận tải than nội bộ Tkm 69.208
VII Than qua sàng tấn 205.955
1 Sàng tuyển tấn 205.955
2 Chế biến than cục tấn 27.000
  - Cục 4A tấn 400
  - Cục 4B tấn 15.500
  - Cục 5A, 5B tấn 8.000
  - Cục xô tấn 3.100
VIII Doanh thu Tr.đ 390.250

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo