Thứ bảy, 25 / 05 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012

Ngày đăng: 11/10/2012 15:57:39


TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
 
TT Chỉ Tiêu ĐVT Kế Hoạch
I Khoan m 522.000
- Hệ số phá đá m3/mks 36
- Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
II Bóc đất đá m3 29.800.000
- Đất đá thải m3 12.642.000
- Đất đá nguyên khối m3 17.158.000
- Hệ số bóc m3/tấn 24,83
- Tỷ lệ đất đá phải nổ % 57,58
- Định mức sử dụng thuốc nổ kg/m3 0,43
- Cung độ vận chuyển km 3,83
- Thể trọng đất T/m3 2,475
- Độ cứng đất đá nổ mìn f 10,07
III Than NK sản xuất tấn 1.200.000
- Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88,00
- Cung độ VC than NK km 3,46
IV Than sạch tấn 1.086.000
- Than sạch sản xuất trong kỳ tấn 836.000
- Than NK sơ tuyển tấn 250.000
V Than tiêu thụ tấn 1.085.000
- Than sạch (kho vận) tấn 835.000
- Than NK ( Kho G9) tấn 250.000
VI Vận tải Tkm 299.153.258
- Vận tải đất đá Tkm 282.378.058
- Vận tải than NK Tkm 4.150.700
- Vận tải than tiêu thụ Tkm 12.117.700
- Vận tải than nội bộ Tkm 506.800
VII Than qua sàng tấn 1.168.000
1 Sàng tuyển tấn 1.168.000
- Sàng than nguyên khai tấn 950.000
- Sàng BTP lần 2 tấn 218.000
2 Chế biến than cục tấn 65.000
- Cục 4A tấn 1.000
- Cục 4B tấn 26.000
- Cục 5A tấn 0
- Cục 5B tấn 9.000
- Cục xô tấn 29.000
VIII Doanh thu Tr.đ 1.723.396
       

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018