Thứ ba, 18 / 02 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012

Ngày đăng: 11/10/2012 08:06:37


 

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 30.420
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 26.077
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 4.343
II Bóc đất đá m3 1.730.000
  - Đất đá thải m3 330.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.400.000
1 Công ty m3 1.200.000
2 Thuê ngoài m3 530.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 50.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.6
1 Công ty tấn 50.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 81.200
  - Than sạch sản xuất tấn 29.920
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 51.280
V Than tiêu thụ tấn 100.000
  - Than sạch tấn 80.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 20.000
VI Vận tải Tkm 10.873.070
  - Vận tải đất đá Tkm 9.579.352
  - Vận tải than NK Tkm 130.060
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.068.188
  - Vận tải than nội bộ Tkm 95.470
VII Than qua sàng tấn 170.273
1 Sàng tuyển tấn 170.273
2 Chế biến than cục tấn 7.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 3.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 3.000
VIII Doanh thu Tr.đ 139.669

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016