Chủ nhật, 20 / 09 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012

Ngày đăng: 11/10/2012 08:06:37


 

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 30.420
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 26.077
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 4.343
II Bóc đất đá m3 1.730.000
  - Đất đá thải m3 330.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.400.000
1 Công ty m3 1.200.000
2 Thuê ngoài m3 530.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 50.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.6
1 Công ty tấn 50.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 81.200
  - Than sạch sản xuất tấn 29.920
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 51.280
V Than tiêu thụ tấn 100.000
  - Than sạch tấn 80.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 20.000
VI Vận tải Tkm 10.873.070
  - Vận tải đất đá Tkm 9.579.352
  - Vận tải than NK Tkm 130.060
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.068.188
  - Vận tải than nội bộ Tkm 95.470
VII Than qua sàng tấn 170.273
1 Sàng tuyển tấn 170.273
2 Chế biến than cục tấn 7.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 3.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 3.000
VIII Doanh thu Tr.đ 139.669

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo