Thứ hai, 17 / 06 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012

Ngày đăng: 12/09/2012 08:17:10


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 30.204
  -Hệ số phá đá m3/mks 42
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 21.577
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 8.627
II Bóc đất đá m3 1.600.000
  - Đất đá thải m3 200.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.400.000
1 Công ty m3 1.000.000
2 Thuê ngoài m3 600.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 80.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.97
1 Công ty tấn 80.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 80.300
  - Than sạch sản xuất tấn 52.800
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 27.500
V Than tiêu thụ tấn 85.000
  - Than sạch tấn 70.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 15.000
VI Vận tải Tkm 10.842.090
  - Vận tải đất đá Tkm 9.377.263
  - Vận tải than NK Tkm 232.440
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.171.995
  - Vận tải than nội bộ Tkm 60.392
VII Than qua sàng tấn 143.250
1 Sàng tuyển tấn 143.250
2 Chế biến than cục tấn 8.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 2.000
  - Cục 5A, 5B tấn 2.000
  - Cục xô tấn 4.000
VIII Doanh thu Tr.đ 119.219

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo