Thứ năm, 28 / 05 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012

Ngày đăng: 17/08/2012 10:32:44


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 50.427
  - Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 28.516
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 21.910
II Bóc đất đá m3 3.100.000
  - Đất đá thải m3 800.000
  - Đất đá nguyên khối m3 2.300.000
1 Công ty m3 1.300.000
2 Thuê ngoài m3 1.800.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 100.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87,9
  - Cung độ VC than NK km 3,07
1 Công ty tấn 100.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 86.500
  - Than sạch sản xuất tấn 41.360
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 45.140
V Than tiêu thụ tấn 126.500
  - Than sạch tấn 86.500
  - Than NK giao kho G9 tấn 40.000
VI Vận tải Tkm 10.194.815
  - Vận tải đất đá Tkm 8.635.268
  - Vận tải than NK Tkm 307.050
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.150.821
  - Vận tải than nội bộ Tkm 67.202
VII Than qua sàng tấn 171.295
1 Sàng tuyển tấn 171.295
2 Chế biến than cục tấn 8.000
  - Cục 4A tấn 1.000
  - Cục 4B tấn 2.000
  - Cục 5A, 5B tấn 0
  - Cục xô tấn 5.000
VIII Doanh thu Tr.đ 240.507

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo