Thứ tư, 17 / 07 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012

Ngày đăng: 17/08/2012 08:43:09


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 40.103
  - Hệ số phá đá m3/mks 42
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 28.187
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 11.917
II Bóc đất đá m3 2.350.000
  - Đất đá thải m3 500.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.850.000
1 Công ty m3 1.300.000
2 Thuê ngoài m3 1.050.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 60.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 3.07
1 Công ty tấn 60.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 70.400
  - Than sạch sản xuất tấn 35.200
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 35.200
V Than tiêu thụ tấn 80.000
  - Than sạch tấn 65.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 15.000
VI Vận tải Tkm 10.189.734
  - Vận tải đất đá Tkm 8.813.516
  - Vận tải than NK Tkm 183.920
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.120.418
  - Vận tải than nội bộ Tkm 71.880
VII Than qua sàng tấn 144.000
1 Sàng tuyển tấn 144.000
2 Chế biến than cục tấn 8.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 2.000
  - Cục 5A, 5B tấn 2.000
  - Cục xô tấn 4.000
VIII Doanh thu Tr.đ 114.746

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012