Thứ tư, 26 / 02 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012

Ngày đăng: 17/08/2012 08:43:09


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 40.103
  - Hệ số phá đá m3/mks 42
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 28.187
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 11.917
II Bóc đất đá m3 2.350.000
  - Đất đá thải m3 500.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.850.000
1 Công ty m3 1.300.000
2 Thuê ngoài m3 1.050.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 60.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 3.07
1 Công ty tấn 60.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 70.400
  - Than sạch sản xuất tấn 35.200
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 35.200
V Than tiêu thụ tấn 80.000
  - Than sạch tấn 65.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 15.000
VI Vận tải Tkm 10.189.734
  - Vận tải đất đá Tkm 8.813.516
  - Vận tải than NK Tkm 183.920
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.120.418
  - Vận tải than nội bộ Tkm 71.880
VII Than qua sàng tấn 144.000
1 Sàng tuyển tấn 144.000
2 Chế biến than cục tấn 8.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 2.000
  - Cục 5A, 5B tấn 2.000
  - Cục xô tấn 4.000
VIII Doanh thu Tr.đ 114.746

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012