Thứ tư, 17 / 07 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012

Ngày đăng: 23/07/2012 08:41:58


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 143.334
  - Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công Ty mks 84.725
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 58.609
II Bóc đất đá m3 7.800.000
  - Đất đá thải m3 1.200.000
  - Đất đá nguyên khối m3 6.600.000
1 Công Ty m3 3.900.000
2 Thuê ngoài m3 3.900.000
III Than NK sản xuất tấn 200.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87.9
  - Cung độ VC than NK km 3.20
1 Công Ty tấn 200.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 170.000
  - Than sạch sản xuất tấn 80.960
  - Huy động từ than tồn kho tấn 89.040
V Than tiêu thụ tấn 250.000
  - Than sạch tấn 170.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 80.000
VI Vận tải Tkm 31.723.773
  - Vận tải đất đá Tkm 26.946.044
  - Vận tải than NK Tkm 640.000
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 4.037.253
  - Vận tải than nội bộ Tkm 100.477
VII Than qua sàng tấn 272.182
1 Sàng tuyển tấn 272.182
2 Chế biến than cục tấn 16.000
  - Cục 4A tấn 1.000
  - Cục 4B tấn 5.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 9.000
VIII Doanh thu Tr.đ 476.216

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013