Thứ tư, 26 / 02 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012

Ngày đăng: 23/07/2012 08:41:58


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 143.334
  - Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công Ty mks 84.725
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 58.609
II Bóc đất đá m3 7.800.000
  - Đất đá thải m3 1.200.000
  - Đất đá nguyên khối m3 6.600.000
1 Công Ty m3 3.900.000
2 Thuê ngoài m3 3.900.000
III Than NK sản xuất tấn 200.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87.9
  - Cung độ VC than NK km 3.20
1 Công Ty tấn 200.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 170.000
  - Than sạch sản xuất tấn 80.960
  - Huy động từ than tồn kho tấn 89.040
V Than tiêu thụ tấn 250.000
  - Than sạch tấn 170.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 80.000
VI Vận tải Tkm 31.723.773
  - Vận tải đất đá Tkm 26.946.044
  - Vận tải than NK Tkm 640.000
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 4.037.253
  - Vận tải than nội bộ Tkm 100.477
VII Than qua sàng tấn 272.182
1 Sàng tuyển tấn 272.182
2 Chế biến than cục tấn 16.000
  - Cục 4A tấn 1.000
  - Cục 4B tấn 5.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 9.000
VIII Doanh thu Tr.đ 476.216

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013