Cùng với những khó khăn chung của toàn Ngành, nhất là khâu tiêu thụ chậm, lượng than tồn lớn; khó nhất của Công ty CP than Tây Nam Đá Mài chính là vấn đề giấy phép khai thác mỏ hiện đang "vướng", phải tiến hành lại từ đầu do điều chỉnh quy mô theo chỉ đạo của Tập đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí của Vinacomin, Công ty đã rà soát, cắt giảm tổng mức đầu tư thiết bị mới trong khi năng lực bóc xúc đất đá của Công ty mới chỉ đáp ứng được xấp xỉ 40% khối lượng dẫn tới việc chủ động trong quá trình tổ chức sản xuất bị hạn chế, phụ thuộc vào bên ngoài.

Trao đổi với Phó Giám đốc Phạm Cao Nghĩa, chúng tôi còn đọc được trong mắt vị lãnh đạo Công ty này những trăn trở về điều kiện làm việc của CNCB Công ty. Một mỏ có sản lượng 1,6 triệu tấn/năm như Than Tây Nam Đá Mài mà không có một khu tập thể nào cho người lao động, cũng không có một công trình sinh hoạt chung nào phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho công nhân. "Trụ sở làm việc Công ty hiện đã "quá tải", chật chội, muốn tổ chức thêm các phòng chức năng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất nhưng không biết bố trí vào đâu", vị lãnh đạo này chia sẻ. Thời gian tới, số lượng công nhân của Tây Nam Đá Mài chắc chắn sẽ phải tăng lên theo sản lượng khai thác. Vì vậy, bài toán đặt ra cho Công ty lúc này là làm sao để nâng cao điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNCB thật tốt. Có như thế mới tạo được sức thu hút lao động mới và giữ chân được cán bộ, công nhân có kỹ thuật, có tay nghề cao của Công ty. Trước mắt, trong số trên 200 tỷ kinh phí đầu tư năm nay, ngoài việc tập trung cho trang sắm, bổ sung thiết bị sản xuất, Công ty sẽ dành 70 tỷ đồng xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất tại mặt bằng sản xuất mới.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Phạm Cao Nghĩa cho biết, Tây Nam Đá Mài đặt mục tiêu hoàn thành 52% KH năm trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, hết 5 tháng, các chỉ tiêu sản xuất cơ bản đạt thấp như đất bóc, tiêu thụ; than tồn kho lên đến 200.000 tấn. Duy chỉ có sản lượng than nguyên khai khai thác là đạt yêu cầu. 5 tháng, Công ty sản xuất được 760 ngàn tấn than.

Để đẩy nhanh nhịp độ sản xuất tranh thủ thời tiết thuận lợi thời điểm hiện tại, Ban giám đốc Công ty đã khẩn trương đề xuất các giải pháp đồng bộ, tích cực và thực hiện triển khai đến từng phân xưởng, từng công trường. Các giải pháp này đã được Đại hội cổ đông Công ty quyết nghị thông qua. Cụ thể, Công ty đã tiến hành rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp; hợp lý hóa các khâu sản xuất và tạo mọi điều kiện để người lao động phấn đấu đạt năng suất cao. Ban giám đốc Công ty chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn, tu bổ, cải tạo hệ thống đường vận tải nội xưởng để đáp ứng tốt năng lực vận tải than, đất. Công tác phụ trợ cần chủ động, tích cực phục vụ kịp thời nhu cầu của sản xuất. Đặc biệt, cần làm tốt công tác chế biến, sàng tuyển, tích cực chế biến tận thu các loại than xấu; đẩy mạnh công tác tiêu thụ, giảm lượng than tồn kho ở mức thấp nhất.

Từ đầu tháng 4, Công ty đã triển khai đồng loạt kế hoạch phòng chống mưa bão, nạo vét lòng suối Đá Mài, Bàng Nâu để đảm bảo thoát nước; phát tuyến, gia cố, bảo dưỡng hệ thống đường dây điện; thực hiện gia cố mái tôn và các biện pháp che chắn, tránh thất thoát than trong mùa mưa.

Tây Nam Đá Mài cũng bổ sung vào quy chế khen thưởng các cơ chế khuyến khích người lao động tăng năng suất. Quan điểm của Công ty: người lao động là đối tượng quyết định việc thực hiện tiết kiệm hay bội chi chi phí. Cùng với đó, bộ máy điều hành sản xuất, cán bộ quản lý cũng được gắn trách nhiệm và quyền lợi với chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc.

Song song với đó, Công ty tăng cường công tác quản lý trên mọi lĩnh vực, nhất là quản lý chi phí nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực, đầu tư đúng hướng, có trọng điểm, triệt để thực hành tiết kiệm. Dù còn nhiều khó khăn, song CNCB Công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất 1,6 triệu tấn than năm nay theo chỉ đạo điều hành của Tập đoàn.