Thứ ba, 18 / 02 / 2020,
clock
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 10/12/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 10/12/2019

Ngày đăng: 10/12/2019 09:08:27


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2019 tải mẫu tại đây

Tài liệu dự thảo PA hợp nhất hai công ty TCS-TNĐM xem tại đây

Tài liệu dự thảo điều lệ hợp nhất xem tại đây

Tài liệu dự thảo hợp đồng hợp nhất xem tại đây

Tài liệu sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS, GĐ công ty hợp nhất xem tại đây

Tài liệu Quyết định của TKV cử người tham gia HĐQT, BKS công ty hợp nhất xem tại đây

Các tài liệu khác xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám Đốc điều hành Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin năm 2014
Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng ông Lê Lương Ứng 4/2016
V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Đặng Xuân Vượng 10/2015
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 7/2018
Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát Năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
BC kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ công ty 12/2017
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2013
Nghị quyết quyết định miến nhiệm chức vụ PGĐ công ty ông Đỗ Quang Hưng 7/8/2018