Thứ sáu, 22 / 02 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012

Ngày đăng: 27/06/2012 13:53:36


Chỉ Tiêu Sản Xuất Kinh Doanh
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 46.161
  - Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 32.984
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 13.177
II Bóc đất đá m3 3.350.000
  - Đất đá thải m3 1.250.000
  - Đất đá nguyên khối m3 2.100.000
1 Công ty m3 1.500.000
2 Thuê ngoài m3 1.850.000
III Than NK sản xuất tấn 160.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 57.8
  - Cung độ VC than NK km 3.15
1 Công ty tấn 160.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 92.400
  - Than sạch sản xuất trong kỳ tấn 92.400
  - Than sạch huy động từ NK tồn kho tấn 0
1 Công ty tấn 92.400
2 Thuê ngoài tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 150.000
  - Than sạch tấn 95.000
  Than NK giao kho G9 tấn 55.000
VI Vận tải Tkm 13.469.871
  - Vận tải đất đá Tkm 11.526.768
  - Vận tải than nhập khẩu Tkm 504.150
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.394.206
  - Vận tải than nội bộ Tkm 44.748
VII Than qua sàng tấn 161.000
1 Sàng tuyển tấn 161.000
2 Chế biến than cục tấn 9.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 2.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 6.000
VIII Doanh thu Tr.đ 294.731

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018