Chủ nhật, 27 / 09 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012

Ngày đăng: 27/06/2012 13:53:36


Chỉ Tiêu Sản Xuất Kinh Doanh
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 46.161
  - Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 32.984
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 13.177
II Bóc đất đá m3 3.350.000
  - Đất đá thải m3 1.250.000
  - Đất đá nguyên khối m3 2.100.000
1 Công ty m3 1.500.000
2 Thuê ngoài m3 1.850.000
III Than NK sản xuất tấn 160.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 57.8
  - Cung độ VC than NK km 3.15
1 Công ty tấn 160.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 92.400
  - Than sạch sản xuất trong kỳ tấn 92.400
  - Than sạch huy động từ NK tồn kho tấn 0
1 Công ty tấn 92.400
2 Thuê ngoài tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 150.000
  - Than sạch tấn 95.000
  Than NK giao kho G9 tấn 55.000
VI Vận tải Tkm 13.469.871
  - Vận tải đất đá Tkm 11.526.768
  - Vận tải than nhập khẩu Tkm 504.150
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.394.206
  - Vận tải than nội bộ Tkm 44.748
VII Than qua sàng tấn 161.000
1 Sàng tuyển tấn 161.000
2 Chế biến than cục tấn 9.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 2.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 6.000
VIII Doanh thu Tr.đ 294.731

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo