Thứ bảy, 25 / 05 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012

Ngày đăng: 27/06/2012 10:07:49


CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 59.031
  - Hệ số phá đá m3/mks 40
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 91
1 Công ty mks 34.075
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 24.956
II Bóc đất đá m3 3.350.000
  - Đất đá thải m3 750.000
  - Đất đá nguyên khối m3 2.600.000
1 Công ty m3 1.500.000
2 Thuê ngoài m3 1.850.000
III Than NK sản xuất tấn 135.500
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87.9
  - Cung độ VC than NK km 3.16
1 Công ty tấn  135.500
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 104.000
  - Than sạch sản xuất tấn 68.800
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 35.200
1 Công ty tấn 104.000
2 Thuê ngoài tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 150.000
  - Than sạch tấn 93.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 57.000
VI Vận tải Tkm 11.090.789
  - Vận tải đất đá Tkm 9.216.145
  - Vận tải than nhập khẩu Tkm 427.888
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.238.742
  - Vận tải than nội bộ Tkm 57.880
VII Than qua sàng tấn 143.000
1 Sàng tuyển tấn 143.000
2 Chế biến than cục tấn 10.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 4.000
  - Cục 5A, 5B tấn 1.000
  - Cục xô tấn 5.000
VIII Doanh thu Tr.đ 290.105

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012