Thứ hai, 17 / 06 / 2019,
clock
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng: 23/05/2012 14:07:08

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch hội đồng Quản trị  :                                 Hoàng Minh Hiếu

Ủy viên hội đồng Quản trị - GĐ  :                          Nguyễn Xuân Lập

Ủy viên hội đồng Quản trị - PGĐ-CTCĐ:               Vũ Trọng Tuấn
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                    Phạm Cao Nghĩa
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                    Nguyễn Trọng Tấn

 

Ban Giám Đốc 

Giám đốc:             Nguyễn Xuân Lập

Phó Giám Đốc:     Vũ Trọng Tuấn

Phó Giám Đốc:     Vũ Văn Huy

Phó Giám Đốc:     Đặng Xuân Vượng

Phó Giám Đốc:     Đỗ Văn Kiên

Kế toán trưởng:    Đinh Văn Chiến

Ban kiểm soát 
Trưởng ban kiểm soát:  Nguyễn Thị Lịch
Ủy viên Ban kiểm soát:  Nguyễn Huy Hoàng
Ủy viên Ban kiểm soát:  Dương Thị Thu Phong

Các tin khác cùng chuyên mục

Không có tin nào

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo