Chủ nhật, 27 / 09 / 2020,
clock
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng: 23/05/2012 14:07:08

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch hội đồng Quản trị  :                                                    Hoàng Minh Hiếu

Ủy viên hội đồng Quản trị -Quyền GĐ- PGĐ-CTCĐ:               Vũ Trọng Tuấn
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                                      Trần Phương Nam
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                                      Nguyễn Trọng Tấn

 

Ban Giám Đốc 

Quyền Giám đốc, Phó Giám Đốc:     Vũ Trọng Tuấn

Phó Giám Đốc:                                  Vũ Văn Huy

Phó Giám Đốc:                                  Đặng Xuân Vượng

Phó Giám Đốc:                                  Đỗ Văn Kiên

Kế toán trưởng:                                 Đinh Văn Chiến

Ban kiểm soát 
Trưởng ban kiểm soát:  Nguyễn Thị Lịch
Ủy viên Ban kiểm soát:  Nguyễn Huy Hoàng
Ủy viên Ban kiểm soát:  Dương Thị Thu Phong

Các tin khác cùng chuyên mục

Không có tin nào

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo