Thứ năm, 28 / 05 / 2020,
clock
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2017 16:03:02


 Kính thưa : QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

                  THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hợp đồng Phối hợp kinh doanh năm 2016 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng Sản Việt Nam(TKV) và các văn bản điều chỉnh sản lượng, điều chỉnh KH đầu tư của TKV. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kết quả SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2017 như sau:

Nội dung Tài liệu xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo về việc đề cử ứng cử ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2014
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 20/12/2019
Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2014
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin 2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2013
Quyết định về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Thông báo số tài khoản, địa chỉ tài khoản của các cổ đông để chi trả cổ tức
Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty Đại chúng 10/2017
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài 26/11/2019

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo