Thứ hai, 17 / 06 / 2019,
clock
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2017 16:03:02


 Kính thưa : QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

                  THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hợp đồng Phối hợp kinh doanh năm 2016 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng Sản Việt Nam(TKV) và các văn bản điều chỉnh sản lượng, điều chỉnh KH đầu tư của TKV. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kết quả SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2017 như sau:

Nội dung Tài liệu xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Báo cáo KQSXKD năm 2017 kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ điều hành năm 2018
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ công ty ông Trần Phương Nam 16/11/2018
Quyết định chia cổ tức năm 2014
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty: Phạm Cao Nghĩa
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP THan Tây Nam Đá Mài-Vinacomin 2016

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo