Thứ hai, 19 / 08 / 2019,
clock
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2017 16:03:02


 Kính thưa : QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

                  THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hợp đồng Phối hợp kinh doanh năm 2016 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng Sản Việt Nam(TKV) và các văn bản điều chỉnh sản lượng, điều chỉnh KH đầu tư của TKV. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kết quả SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2017 như sau:

Nội dung Tài liệu xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 05/4/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Đinh Văn Chiến người nội bộ 29/5/2018
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường và Quyết định về việc sử dụng quỹ kết dư bù lỗ cho hoạt động SXKD tại Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tháng 12 năm 2016
Báo cáo giao dịch cổ phiếu có liên quan của người nội bộ bà Vũ Thị Huệ Hương vợ ông Phạm Cao Nghĩa 28/2/2018
Tờ trình Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc điều hành
Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2012
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014
Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách phòng kế toán tài chính bà Vũ Thị Hài 4/2016
Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng BKS Công ty 6/5/2019
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo