Thứ hai, 17 / 06 / 2019,
clock
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Ngày đăng: 03/04/2017 14:28:42


Xem báo cáo thường niên năm 2016 tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty Đại chúng và người có liên quan nội bộ 31/10/2017
Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo giao dịch cổ phiếu có liên quan của người nội bộ bà Vũ Thị Huệ Hương vợ ông Phạm Cao Nghĩa 28/2/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công bố thông tin về người nội bộ mới và Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ Đỗ Văn Kiên 6/2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo