Thứ sáu, 22 / 11 / 2019,
clock
Hình ảnh Hội Nghị báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn chấm điểm xây dựng công đoàn vững mạnh và bình xét thi đua năm 2016