Thứ bảy, 24 / 08 / 2019,
clock
Báo Cáo Tài Chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Báo Cáo Tài Chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Ngày đăng: 25/03/2016 08:56:24


Nội dung báo cáo xem tại đây:

BCTC2015 bản 1

BCTC2015 bản 2

BCTC2015 bản 3

BCTC2015 bản 4

 

Hướng dẫn xem: Download hết 04 bản về rồi kích chuột phải vào file Bản 1 giải nén ra bình thường thành file PDF.

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016
Báo cáo tài chính năm 2018 và TB Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,giải trình lợi nhuận chênh lệch so với quý IV/2018 và năm 2017 26/3/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2018 và BCTC quý III năm 2018
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính 2012
Báo cáo tài c hính quý IV năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 20/1/2019
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo