Thứ bảy, 25 / 05 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013

Ngày đăng: 28/10/2013 14:41:26


Chỉ Tiêu Sản Xuất Kinh Doanh
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 160.440
  - Hệ số phá đá m3/mks 36
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 91
1 Công ty mks 94.017
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 66.422
II Bóc đất đá m3 6.570.000
  - Đất đá thải m3 0
  - Đất đá nguyên khối m3 3.350.000
1 Công ty m3 3.350.000
2 Thuê ngoài m3 0
III Than NK sản xuất tấn 430.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87
  - Cung độ VC than NK km 3.44
1 Công ty tấn 430.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 279.710
  - Than sạch sản xuất trong kỳ tấn 279.710
  - Than sạch huy động từ NK tồn kho tấn 0
1 Công ty tấn 279.710
2 Thuê ngoài tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 460.000
  - Than sạch tấn 352.000
  Than NK giao kho G9 tấn 108.000
VI Vận tải Tkm 37.895.231
1 Thiếu Tkm 3.854.660
2 Công Ty Tkm 34.040.570
  - Vận tải đất đá Tkm 29.806.977
  - Vận tải than nhập khẩu Tkm 1.481.160
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 2.494.853
  - Vận tải than nội bộ Tkm 257.580
VII Than qua sàng tấn 381.000
1 Sàng tuyển tấn 381.000
2 Chế biến than cục tấn 3.000
  - Cục xô tấn 3.000
VIII Doanh thu Tr.đ 552.485

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012