Thứ sáu, 22 / 02 / 2019,
clock
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013

Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013

Ngày đăng: 28/10/2013 08:13:56


Chỉ Tiêu Sản Xuất Kinh Doanh
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 46.258
  - Hệ số phá đá m3/mks 36
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 91
1 Công ty mks 25.531
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 20.728
II Bóc đất đá m3 1.950.000
  - Đất đá thải m3 120.000
  - Đất đá nguyên khối m3 8.000
1 Công ty m3 1.130.000
2 Thuê ngoài m3 820.000
III Than NK sản xuất tấn 84.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87
  - Cung độ VC than NK km 3.47
1 Công ty tấn 84.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 66.600
  - Than sạch sản xuất trong kỳ tấn 47.475
  - Than sạch huy động từ NK tồn kho tấn 19.125
1 Công ty tấn 66.600
2 Thuê ngoài tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 91.000
  - Than sạch tấn 61.000
  Than NK giao kho G9 tấn 30.000
VI Vận tải Tkm 10.228.155
  - Vận tải đất đá Tkm 8.513.235
  - Vận tải than nhập khẩu Tkm 291.810
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.033.873
  - Vận tải than nội bộ Tkm 58.110
VII Than qua sàng tấn 110.500
1 Sàng tuyển tấn 110.500
2 Chế biến than cục tấn 10.000
  - Cục xô tấn 10.000
VIII Doanh thu Tr.đ 121.977

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012