Chủ nhật, 27 / 09 / 2020,
clock
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013

Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013

Ngày đăng: 28/10/2013 08:13:56


Chỉ Tiêu Sản Xuất Kinh Doanh
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 46.258
  - Hệ số phá đá m3/mks 36
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 91
1 Công ty mks 25.531
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 20.728
II Bóc đất đá m3 1.950.000
  - Đất đá thải m3 120.000
  - Đất đá nguyên khối m3 8.000
1 Công ty m3 1.130.000
2 Thuê ngoài m3 820.000
III Than NK sản xuất tấn 84.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 87
  - Cung độ VC than NK km 3.47
1 Công ty tấn 84.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 66.600
  - Than sạch sản xuất trong kỳ tấn 47.475
  - Than sạch huy động từ NK tồn kho tấn 19.125
1 Công ty tấn 66.600
2 Thuê ngoài tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 91.000
  - Than sạch tấn 61.000
  Than NK giao kho G9 tấn 30.000
VI Vận tải Tkm 10.228.155
  - Vận tải đất đá Tkm 8.513.235
  - Vận tải than nhập khẩu Tkm 291.810
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.033.873
  - Vận tải than nội bộ Tkm 58.110
VII Than qua sàng tấn 110.500
1 Sàng tuyển tấn 110.500
2 Chế biến than cục tấn 10.000
  - Cục xô tấn 10.000
VIII Doanh thu Tr.đ 121.977

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo