Thứ sáu, 22 / 01 / 2021,
clock
Đề xuất mô hình và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành Than Việt Nam (Kỳ 2)

Đề xuất mô hình và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành Than Việt Nam (Kỳ 2)

Ngày đăng: 30/05/2013 15:14:19


Trong những năm qua, ngành công nghiệp than đang phát triển nóng. Về sản lượng: đằng sau con số 45 triệu tấn than khai thác trong năm 2007, năm 2012, trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngành công nghiệp than vẫn đạt sản lượng 44,5 triệu tấn. Bên cạnh đó, Vinacomin đã phát triển một số sản phẩm mới như: sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, kim loại màu, chế tạo thiết bị mỏ… tuy nhiên, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phát triển bền vững đã không được chú trọng... Ô nhiễm huỷ hoại môi trường do ngành than “tăng tốc” đã đến hồi báo động. Nếu ngành than không trù tính tới nguồn tài nguyên hữu hạn của mình để chuẩn bị cho một chiến lược phát triển lâu dài vì lợi ích quốc gia mà tiếp tục gia tăng sản lượng một cách quá "nóng" như hiện nay thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự hụt hẫng khi nhu cầu của các ngành công nghiệp cùng lúc xuất hiện trong một tương lai gần.

 

PGS.TS. NGUYỄN MINH DUỆ
NCS.Ths. NGUYỄN CÔNG QUAN
Trường Đại học Bách khoa - Hà Nội

Xây dựng mô hình phát triển bền vững ngành công nghiệp Than

Mô hình phát triển bền vững ngành Than

Mô hình phát triển bền vững ngành than được xây dựng căn cứ vào:

- Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).

- Định hướng chiến lược phát triển bền vững ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.

- Định hướng chiến lược phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam đến năm 2020.

- Định hướng chiến lược phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam giai đoạn đến 2020, có xét triển vọng đến 2030…

- Những đặc thù và hiện trạng của ngành công nghiệp Than Việt Nam.

Căn cứ vào khái niệm, nội dung cũng như các nguyên tắc phát triển bền vững và đặc điểm của ngành công nghiệp than có thể nêu khái quát về phát triển bền vững ngành công nghiệp than như sau: phát triển bền vững ngành công nghiệp than là quá trình phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu về sản phẩm than của hiện tại, đồng thời có tính đến việc đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai bằng cách liên tục tìm kiếm các nguồn tài nguyên than mới, hoặc phát triển các sản phẩm thay thế và đảm bảo thân thiện với môi trường và xã hội.

Nội hàm của phát triển bền vững ngành công nghiệp than bao gồm: phát triển bền vững kinh tế, phát triển bền vững xã hội và phát triển bền vững môi trường.

Hình 1. Mô hình phát triển bền vững ngành Công nghiệp than Việt Nam

Trên cơ sở khái niệm nêu trên, đề xuất mô hình phát triển bền vững cho ngành công nghiệp than Việt Nam được nêu ở Hình 1, với các nội dung như sau:

a. Phát triển liên tục, ổn định, lâu dài, hài hòa, thân thiện.

b. Phát triển để đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng không gây tổn hại đến việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai, tức là phải có trách nhiệm đối với thế hệ tương lai theo tinh thần:

- Để lại nguồn tài nguyên khoáng sản than mới phát hiện, thăm dò.

- Giảm tổn thất và tăng hệ số thu hồi tài nguyên than trong tất cả các khâu của quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến và sử dụng than.

- Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên than hiện có.

- Tạo ra nguồn tài nguyên mới (bao gồm nguồn lực mới, năng lực sản xuất mới, cơ hội mới để trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm thay thế nguyên, nhiên liệu than).

c. Phát triển có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, tức là phát triển bền vững trên cả 3 mặt: kinh tế - xã hội - môi trường.

d. Phát triển phù hợp với đặc thù của ngành công nghiệp than.

2.2. Nội dung của phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam

a. phát triển bền vững kinh tế

(i) Phát triển sản xuất kinh doanh than:

- Tìm kiếm, thăm dò tài nguyên than:

+ Nâng cấp tài nguyên, trữ lượng than đã phát hiện.

+ Tìm kiếm, thăm dò tài nguyên, trữ lượng mới để: (1) bù đắp phần tài nguyên, trữ lượng đã khai thác, (2) gia tăng tài nguyên, trữ lượng để nâng cao sản lượng khai thác.

- Khai thác than:

+ Dùy trì sản lượng → Tái sản xuất giảm đơn.

+ Gia tăng sản lượng → Tái sản xuất mở rộng (phát triển theo chiều rộng) đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

+ Giảm tổn thất và tăng hệ số thu hồi tài nguyên than trong các khâu khai thác, vận chuyển.

- Chế biến than → Phát triển theo chiều sâu:

+ Chế biến phục vụ cho công đoạn tiếp theo theo quy trình công nghệ sản xuất của sản phẩm than.

+ Chế biến theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

+ Chế biến theo hướng tạo ra sản phẩm sạch thân thiện với môi trường.

+ Giảm tổn thất và tăng hệ số thu hồi tài nguyên than trong khâu chế biến và sử dụng.

(ii) Phát triển lan tỏa theo hướng kinh doanh đa ngành trên nền tảng sản phẩm than:

- Phát triển các loại đầu vào phục vụ cho sản xuất than.

- Phát triển các loại sản phẩm có đầu vào là than nhằm tạo ra chuỗi giá trị gia tăng, ví dụ: từ than ra điện, từ than ra khí, nhiên liệu lỏng, từ than ra sản phẩm hóa chất…

- Phát triển kinh doanh trên cơ sở tận dụng năng lực sản xuất sẵn có của doanh nghiệp than để khai thác các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn.

(iii) Phát triển sản xuất các loại sản phẩm thay thế sản phẩm than:

- Phát triển các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, thủy triều, địa nhiệt, khí sinh học, nhiên liệu sinh học...) thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch than.

- Phát triển các sản phẩm, các loại vật liệu mới thay thế các loại nguyên liệu than cung cấp cho các ngành công nghiệp.

- Phát triển các loại sản phẩm, các loại vật liệu mới thay thế sản phẩm than phục vụ sản xuất và đời sống.

Như vậy, mô hình phát triển bền vững kinh tế trong sản xuất kinh doanh than nêu trên có 3 nội dung chính là: (1) Phát triển bản thân ngành than; (2) Phát triển lan tỏa trên nền than; và (3) Phát triển các sản phẩm thay thế than. Với mô hình đó đã đáp ứng được các yêu cầu a, b và d nêu trên.

b. Phát triển bền vững xã hội

- Đáp ứng các nhu cầu nguyên nhiên liệu than cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Góp phần thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

- Góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự trị an trên địa bàn.

- Không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

c. Phát triển bền vững môi trường

- Xử lý các loại ô nhiễm, các tác động xấu tới môi trường của quá trình sản xuất, kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tái chế chất thải, phế liệu, phế thải từ quá trình sản xuất và các giải pháp khác theo hướng sản xuất sạch hơn.

- Hoàn nguyên, phục hồi môi trường hoặc cải tạo khu vực khai thác than (khai

trường và bãi thải) theo quy định và phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội theo

yêu cầu của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Đảm bảo đáp ứng đồng thời cả 2 mục tiêu: doanh nghiệp môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Kỳ 3: Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp Than Việt Nam

http://nangluongvietnam.vn

Các tin khác cùng chuyên mục

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu
Đề xuất mô hình và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành Than Việt Nam (Kỳ cuối)
Ẩn số nợ xấu - thực sự là bao nhiêu?
Thông báo thuê thiết bị sàng, bóp, nghiền than năm 2016
Vượt lên khó khăn
Tụt lò, một thợ lò bị thiệt mạng. Thứ 7, Ngày 18 tháng 5 năm 2013
Thông Báo Về Việc Thuê Bơm Thoát Nước 2015
Thông báo thuê hút bùn moong năm 2016
Đề xuất mô hình và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành Than Việt Nam (Kỳ 1)

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo