Thứ hai, 19 / 08 / 2019,
clock
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí

Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí

Ngày đăng: 24/05/2013 09:40:17


 

Năm 2013, Vinacomin sẽ quyết liệt tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiếp tục tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đó là nhóm giải pháp về công nghệ, điều hành sản xuất và quản lý.

 

Trong các biện pháp về công nghệ, Tập đoàn áp dụng đồng bộ thiết bị có công suất, tải trọng lớn để giảm mật độ xe, nâng cao năng suất; tăng cường xúc lọc, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng; cải thiện điều kiện đường vận tải để tăng năng suất, giảm tiêu hao; nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác phù hợp với điều kiện khoáng sàng; cơ giới hoá khâu xúc bốc và vận tải mỏ, để nâng cao năng suất đào lò, khai thác than; tính toán áp dụng hình thức, sơ đồ vận tải phù hợp với khối lượng vận tải ngày càng lớn, cự ly đổ thải ngày càng xa; tăng tỷ trọng vận tải bằng băng tải (vận tải liên tục) và tăng cường tận thu, chế biến nâng cấp từ đất đá lẫn than.

Với các biện pháp trong điều hành sản xuất, Vinacomin thực hiện công tác điều hành sản xuất phù hợp với tiêu thụ để tồn kho ở mức hợp lý thấp nhất; bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý để giảm thời gian chờ đợi ngừng máy, tận dụng giờ thấp điểm đối với các thiết bị dùng điện.

Còn các biện pháp về quản lý, cụ thể Tập đoàn sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ (cả Tập đoàn, các đơn vị), đặc biệt là quy chế giao khoán chi phí nội bộ đối với các đơn vị khoáng sản, điện lực, cơ khí; hoàn thiện các định mức; tăng cường quản lý các khâu thuê ngoài, mua bán vật tư, quản lý vật tư thu hồi; đồng thời có các biện pháp hữu hiệu để quản lý tài sản, bảo vệ thành quả sản xuất trong tình hình mới.
 
 
Nguồn: Vinacomin

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo