Thứ hai, 17 / 06 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013

Ngày đăng: 11/03/2013 09:37:13


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 69.732
  -Hệ số phá đá m3/mks 36
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 32.296
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 37.436
II Bóc đất đá m3 3.170.000
  - Đất đá thải m3 362.000
  - Đất đá nguyên khối m3 2.808.000
1 Công ty m3 1.300.000
2 Thuê ngoài m3 1.870.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 175.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 3,25
1 Công ty tấn 175.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 118.400
  - Than sạch sản xuất tấn 83.376
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 35.024
V Than tiêu thụ tấn 160.000
  - Than sạch tấn 80.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 80.000
VI Vận tải Tkm 11.171.730
  - Vận tải đất đá Tkm 8.631.057
  - Vận tải than NK Tkm 569.580
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.478.933
  - Vận tải than nội bộ Tkm 53.599
VII Than qua sàng tấn 186.800
1 Sàng tuyển tấn 186.800
2 Chế biến than cục tấn 4.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 0
  - Cục 5A, 5B tấn 0
  - Cục xô tấn 4.000
VIII Doanh thu Tr.đ 216.896

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo