Thứ tư, 26 / 02 / 2020,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013

Ngày đăng: 20/02/2013 09:08:21


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 37.454
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 17.637
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 19.817
II Bóc đất đá m3 1.800.000
  - Đất đá thải m3 100.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.700.000
1 Công ty m3 800.000
2 Thuê ngoài m3 1.000.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 100.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 3.48
1 Công ty tấn 100.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 53.000
  - Than sạch sản xuất tấn 53.000
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 80.000
  - Than sạch tấn 40.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 40.000
VI Vận tải Tkm 7.865.225
  - Vận tải đất đá Tkm 6.466.460
  - Vận tải than NK Tkm 347.650
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.009.067
  - Vận tải than nội bộ Tkm 42.048
VII Than qua sàng tấn 64.000
1 Sàng tuyển tấn 64.000
2 Chế biến than cục tấn 2.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 0
  - Cục 5A, 5B tấn 0
  - Cục xô tấn 2.000
VIII Doanh thu Tr.đ 110.937

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012