Thứ tư, 17 / 07 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013

Ngày đăng: 20/02/2013 09:08:21


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 37.454
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 17.637
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 19.817
II Bóc đất đá m3 1.800.000
  - Đất đá thải m3 100.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.700.000
1 Công ty m3 800.000
2 Thuê ngoài m3 1.000.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 100.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 3.48
1 Công ty tấn 100.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 53.000
  - Than sạch sản xuất tấn 53.000
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 80.000
  - Than sạch tấn 40.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 40.000
VI Vận tải Tkm 7.865.225
  - Vận tải đất đá Tkm 6.466.460
  - Vận tải than NK Tkm 347.650
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.009.067
  - Vận tải than nội bộ Tkm 42.048
VII Than qua sàng tấn 64.000
1 Sàng tuyển tấn 64.000
2 Chế biến than cục tấn 2.000
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 0
  - Cục 5A, 5B tấn 0
  - Cục xô tấn 2.000
VIII Doanh thu Tr.đ 110.937

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012