Thứ bảy, 23 / 02 / 2019,
clock
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013

Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013

Ngày đăng: 05/02/2013 08:11:36


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 138.283
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 74.670
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 63.613
II Bóc đất đá m3 6.800.000
  - Đất đá thải m3 500.000
  - Đất đá nguyên khối m3 6.300.000
1 Công ty m3 3.400.000
2 Thuê ngoài m3 3.400.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 340.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88,0
  - Cung độ VC than NK km 3,16
1 Công ty tấn 340.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 158.600
  - Than sạch sản xuất tấn 158.600
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 318.000
  - Than sạch tấn 158.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 160.000
VI Vận tải Tkm 34.238.401
  - Vận tải đất đá Tkm 29.118.320
  - Vận tải than NK Tkm 1.076.000
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 3.995.985
  - Vận tải than nội bộ Tkm 48.096
VII Than qua sàng tấn 178.000
1 Sàng tuyển tấn 178.000
2 Chế biến than cục tấn 5.800
  - Cục xô tấn 5.800
VIII Doanh thu Tr.đ 440.757

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 6 Năm 2012
Thông báo thuê máy gạt phục vụ Sản xuất quý IV năm 2017
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012