Chủ nhật, 20 / 09 / 2020,
clock
Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013

Tổng hợp chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2013

Ngày đăng: 05/02/2013 08:11:36


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 138.283
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 74.670
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 63.613
II Bóc đất đá m3 6.800.000
  - Đất đá thải m3 500.000
  - Đất đá nguyên khối m3 6.300.000
1 Công ty m3 3.400.000
2 Thuê ngoài m3 3.400.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 340.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88,0
  - Cung độ VC than NK km 3,16
1 Công ty tấn 340.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 158.600
  - Than sạch sản xuất tấn 158.600
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 0
V Than tiêu thụ tấn 318.000
  - Than sạch tấn 158.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 160.000
VI Vận tải Tkm 34.238.401
  - Vận tải đất đá Tkm 29.118.320
  - Vận tải than NK Tkm 1.076.000
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 3.995.985
  - Vận tải than nội bộ Tkm 48.096
VII Than qua sàng tấn 178.000
1 Sàng tuyển tấn 178.000
2 Chế biến than cục tấn 5.800
  - Cục xô tấn 5.800
VIII Doanh thu Tr.đ 440.757

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 5 Năm 2012
Vinacomin tập trung vào 3 nhóm giải pháp để tiết giảm chi phí
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo