Thứ bảy, 25 / 05 / 2019,
clock
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013

Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2013

Ngày đăng: 10/01/2013 08:17:24


TỔNG HỢP CÁC CHỈ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH
I Khoan mks 35.416
  -Hệ số phá đá m3/mks 41
  - Hệ số sử dụng m khoan lộ thiên % 90
1 Công ty mks 26.679
2 Khu vực bóc xúc thuê ngoài mks 8.738
II Bóc đất đá m3 1.700.000
  - Đất đá thải m3 80.000
  - Đất đá nguyên khối m3 1.620.000
1 Công ty m3 1.300.000
2 Thuê ngoài m3 400.000
III Than nhập khẩu sản xuất tấn 130.000
  - Tỷ lệ thu hồi than sạch % 88
  - Cung độ VC than NK km 2.70
1 Công ty tấn 130.000
2 Thuê ngoài tấn 0
IV Than sạch tấn 94.600
  - Than sạch sản xuất tấn 55.000
  - Huy động từ NK tồn kho tấn 39.600
V Than tiêu thụ tấn 143.000
  - Than sạch tấn 71.000
  - Than NK giao kho G9 tấn 72.000
VI Vận tải Tkm 11.927.866
  - Vận tải đất đá Tkm 10.111.342
  - Vận tải than NK Tkm 351.600
  - Vận tải than tiêu thụ Tkm 1.209.382
  - Vận tải than nội bộ Tkm 58.751
VII Than qua sàng tấn 185.000
1 Sàng tuyển tấn 185.000
2 Chế biến than cục tấn 2.600
  - Cục 4A tấn 0
  - Cục 4B tấn 0
  - Cục 5A, 5B tấn 0
  - Cục xô tấn 2.600
VIII Doanh thu Tr.đ 237.669

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh quý IV năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2013
Thông báo thuê hút bùn moong 1/2016
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2012
Thư mời cung cấp dịch vụ đấu giá 26/7/2018
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (điều chỉnh) năm 2012
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2012
Tổng hợp chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh tháng 8 năm 2013
Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2012