Thứ sáu, 22 / 01 / 2021,
clock
Đoàn thể - Thể thao - Văn hóa
GIAO HỮU BÓNG ĐÁ: KOMATSU VIỆT NAM – THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI 28-4-2010

26/06/2012 14:40:30

GIAO HỮU BÓNG ĐÁ: KOMATSU VIỆT NAM – THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI 28-4-2010

Mặc dù có cuộc họp Đảng Bộ của Tây Nam Đá Mài, song thành phần tham gia buổi giao lưu vẫn đầy đủ ban bệ cùng đông đảo cán bộ công nhân viên 2 công ty.
Những hình ảnh hoạt động thể thao năm 2013

06/05/2013 08:52:29

Những hình ảnh hoạt động thể thao năm 2013

Những hình ảnh hoạt động thể thao năm 2013

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo