Chủ nhật, 26 / 01 / 2020,
clock
Báo cáo tài chính
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước

20/01/2017 18:19:48

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

20/01/2017 18:15:22

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
BCTC bán niên 2017

14/08/2017 17:07:41

BCTC bán niên 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 và kết thúc ngày 30/6/2017
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016

13/08/2016 17:04:06

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016
Công bố  thông tin kiểm toán năm 2016

09/08/2016 16:40:25

Công bố thông tin kiểm toán năm 2016

Công bố thông tin nội dung xem tại đây
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ( Số 19/HĐKT-PKF.VPC-TNĐM ) 2016

06/08/2016 09:26:01

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ( Số 19/HĐKT-PKF.VPC-TNĐM ) 2016

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội dung xem tại đây
Báo cáo tài chính Quý I/2016

04/05/2016 17:29:33

12