Thứ ba, 11 / 08 / 2020,
clock
Báo cáo tài chính
CV số 690 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2017 tăng so với Quý I năm 2016

20/04/2017 13:32:42

CV số 690 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2017 tăng so với Quý I năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2017 tăng so với Quý I năm 2016
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước

20/01/2017 18:19:48

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

20/01/2017 18:15:22

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
BCTC bán niên 2017

14/08/2017 17:07:41

BCTC bán niên 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 và kết thúc ngày 30/6/2017
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016

13/08/2016 17:04:06

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016
Công bố  thông tin kiểm toán năm 2016

09/08/2016 16:40:25

Công bố thông tin kiểm toán năm 2016

Công bố thông tin nội dung xem tại đây
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ( Số 19/HĐKT-PKF.VPC-TNĐM ) 2016

06/08/2016 09:26:01

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ( Số 19/HĐKT-PKF.VPC-TNĐM ) 2016

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội dung xem tại đây
123

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo