Thứ năm, 22 / 03 / 2018,
clock
Tin tức - Sự kiện
Vượt lên khó khăn

28/06/2012 09:31:25

Vượt lên khó khăn

Năm 2012, Công ty than Tây Nam Đá Mài đặt kế hoạch bóc xúc 38 triệu m3 đất đá, sản xuất 1,3 triệu tấn than, doanh thu 2.359 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và mức thu nhập bình quân trên 6,5 triệu đồng/người/tháng cho người lao động. Tuy nhiên, theo kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn, Tây Nam Đá Mài được giao bổ sung khối lượng, nâng sản lượng than khai thác năm nay của Công ty lên 1,6 triệu tấn. Có thể nói, đó là nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho Tây Nam Đá Mài trong bối cảnh Công ty đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Tỷ giá ngoại tệ

USD
EUR
SGD
JPY
HKD

Thời tiết trong ngày

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Hải Phòng

Quảng cáo